2008/03/19

My Easter BoysJo: This man is amazing, he makes me feel warm, he makes me smile when I thought I had no smile inside of me!

Actually this MAN is really two men, or more now that I think of it!

Yesterday one of them turned my tears into sweat, today the other one turned them into a big childish laughter and for the first time I look forward to easter!

Thank you M n N"Förvårkvällen börjar puffa upp sina kuddar. Jag har världens största påskägg och ska titta på Guillermo Del Toros "Devils backbone". Mitt påskägg är så stort att muslimer vallfärdar hit för att gå runt det och tillbe det. Mitt påskägg är så stort att Svensson sms:röstar på mitt påskägg. Mitt påskägg är så stort att Reinfeldt måste avstå från tre livvakter så att mitt påskägg kan känna sig tryggt. Jag har flera sidor med skämt om hur stort påskägg jag har men pizzan kallnar vänner."
No comments: