2009/03/28

Wanna PLAY :)

Soo filled with inspiration from meeting so many amazing people! And I would love to share this energy, this PRANA with YOU! Join me in Gothenburg or South of Sweden so that we can rock the boat together :)18 APRIL

YOGANS YIN OCH YANG - GÖTEBORG - YOGABUDDHI

Förändring sker i dansen mellan intention och kapitulation. Parktiseringen av att stå stark i din intention (Yang) samtidigt som du vågar ‘bara vara’ och acceptera (Yin) är två lika viktiga och nödvändiga krafter. Ovasett om du praktiserat yoga innan eller ej är du varmt välkommen att dyka ner i din potential denna lördag då knoppar kommer att brista!


26-28 JUNE

YOGIC MIDSUMMERS DREAM - South of Sweden

Johanna joins forces with some of Swedens best kept secrets in order to give you a yogic midsummers dream! Lets eat, move, create and stretch our bodies, minds and souls together in the middle of nowhere yet right at the center.

For more info check out JIRA

SHIVA SHAKTI Jo

No comments: