2008/05/10

Rock on

Mo: Yesterday, I drove 140km to participate in a 2h workshop covering Olympic Weight lifting at Eleiko Education in Halmstad. Somewhere in my head I must be mad...


Try a deep squat after 13 years on the bike and see what happens...

Fab Anders Lindsjö - Olympic weight lifting coach and a former Spinning student of mine!

Today was a stunning summer´s day and although it´s only May 10, P and I went to the sea side for some sun bathing. Nice. Reading about Jo´s weekend, I must say I´m ecstatic about the fact that Jo is in her 20s and single (guuuuys! you better wake up and hurry up before this Golden Girl gets taken!) - it takes any pressure of my back to go out and party for the sake of Mojo during these hot summer months! Go, JO! :)

So instead of rocking it to the Hed Kandi crew (which I LOVE by the way, I have all their Beach House/Back to Love/Nu Cool AND Winter Chill-albums!), we joined sis and M at their country house, barbecued HUGE chorizos and made chocolate banana desserts, whilst the boys were fishing.

It was also Daisy´s official 6 weeks birthday today, and any time you can celebrate such a beautiful (not so little - she´s already 5.5 kg!!!) baby girl, is a great time!
Finally a baby that has the power to melt my heart. Sweet.


Is that a huge chorizo or are you just happy to see me?


Banana/Chocolate dream. 100% organic. 100% yummy.


The smallest and youngest person to melt my heart. Ever.

7 comments:

Jo said...

Mo you ROCK!

Hahahah

LOVE U

Anonymous said...

Bananen är inte ekologisk, tyvärr, stödjer bara rainforestalliance, vilket i och för sig är bra.

mojo said...

Ooooops, 100% organic MATERIAL to be precise, sorry about the mix up.

But I´m very happy to be supporting the Rainforest
Alliance!

Although I wonder how a banana can be supporting the RFA and not be organic? It doesn´t seem to be very supportive of trees if they use pesticides and artificial fertilizers? Is it just another marketing tool?

Can someone please clarify?

x
Mo

Anonymous said...

Varsigod Mo :)

Rainforest Alliance's Certifiering av Bananer
Förbättrar Miljön och Arbetsmiljön för Befolkningen


Läs och ladda ner standarder för skördarna som de certifierar (endast på engelska).

http://www.rainforest-alliance.org/programs/agriculture/certified-crops/standards_2008.html

Rainforest Alliance började intressera sig för bananer 1990, då ökade produktionen i de Sydamerikanska tropikerna och regnskogar höggs ned för att öka odlingsarealen. Bananfarmerna påverkade både miljön och arbetarna mycket negativt. De bestod bland annat av användning av farliga bekämpningsmedel, dålig arbetsmiljö, vattenföroreningar och avskogning. Giftindränkta plastpåsar, som skyddade bananstockarna medan de växte, låg ofta och skräpade på flod- och havsstränderna i närheten av bananfarmerna. Jordbrukskemikalier och erosion dödade fisken, slammade igen floder och kvävde korallrev. Bananfarmernas närhet till bostadsområden i samband med slappt regelverk kring bekämpningsmedelsanvändning gjorde att arbetare och närboende ofta hade hälsoproblem.

"Bananproduktion var den mest förorenande aktiviteten i Costa Rica's havsnära lågland," påminner sig biologen Alejandro Alvarez, som hjälpte till att utveckla Rainforest Aliance's regler för certifiering på tidigt 90-tal.

Praktiska Lösningar

Med problemen i åtanke organiserade Rainforest Alliance arbetsgrupper 1990, deras uppdrag var att studera bananfarmer och rekommendera möjliga förbättringar. Grupperna bestod av vetenskapsmän, bönder, byledare och representanter från intresseorganisationer. Efter två års övervägande producerades de första riktlinjerna för uthållig odling 1992, riktlinjerna grundades på ett dussintal mätbara, konkreta regler.

Därefter uppmuntrade Rainforest Alliance bananföretagen att pröva reglerna på sina odlingar, som motprestation erbjöds ett sigill till de odlingar som följde reglerna. Ett antal fristående odlingar började göra förbättringar enligt reglerna och 1993 certifierades två odlingar enligt Rainforest Alliance's regler, en i Costa Rica och den andra på Hawaii. Chiquita Brands International's sektion i Costa Rica började tillämpa reglerna 1992 och två av deras odlingar blev certifierade enligt Rainforest Alliance's regler 1994. Samma år började Favorita Fruit Company eller Reybancorp, den näst största bananexportören i Ecuador, tillämpa Rainforest Alliance's regler.

Under 1990-talet investerade Chiquita och Favorita miljontals dollar i arbetet med att få sina odlingar att följa Rainforest Alliance's stränga regler. Reglerna består bland annat av nolltolerans mot avskogning, regler för avfallshantering och återvinning, anständiga löner, arbetstider och arbetsförhållanden, minskad bekämpningsmedelsanvändning och strikta regler för handhavande och säkerhet i hanteringen av jordbrukskemikalier. År 2000 erhöll båda företagen en 100 procentig certifiering av företagsägda odlingar, vilket innebar att miljöpåverkan förbättrats på enorma ytor av tropiskt lågland och att hundratals byar nära bananodlingar har fått bättre levnadsförhållanden.

Idag kommer mer än 15 procent av alla bananer i den internationella handeln från odlingar som är certifierade av Rainforest Alliance. Alla Favoritas 45 bananodlingar i Ecuador och alla Chiquitas 115 odlingar i Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama och Colombia är certifierade av Rainforest Alliance. Certifieringen genomförs av Sustainable Agriculture Network (SAN), en sammanslutning av åtta miljögrupper i Latinamerika som samordnas av Rainforest Alliance. SANs inspektörer besöker varje odling minst en gång per år för att försäkra sig om att de följer Rainforest Alliance's strikta regler.

Under åren har ett fåtal odlingar fått sin certifiering indragen eller upphävd, beroende på bristande säkerhet för arbetarna och brott mot avfallshateringsregler, men företagen har snabbt åtgärdat problemen och odlingarna har därefter åter blivit certifierade. Chiquita är också certifierade enligt SA 8000 (Social Accountability International) och har en ISO 14001 certifiering, vilket ytterligare har stärkt företagets sociala och miljömässiga ställning.

Raúl Gómez är en odlingsförman som har jobbat åt Chiquita i 15 år, han har bevittnat företagets förvandling från första parkett: "Allt har ändrats tack vare Rainforest Aliance och deras system," säger han. "Vi har dragit ned på bekämpningsmedlen. Vi har planterat hundratals träd utefter vägar och vattendrag. Vi ordnar miljöutbildning. Allt för mänsklighetens bästa, så att vi kan lämna något positivt till våra barn."

Certifieringsprocessen resulterat i en rad tydliga förbättringar i områden där bananodling dominerar både landskapet och den lokala ekonomin. Chiquita har till exempel planterat närmare 1 miljon träd och buskar på sina odlingar för att skapa naturliga buffertzoner mot allmänna vägar och vattendrag, liksom runt bostäder och kontor. Företaget har slutat använda de farligaste bekämpningsmedlen och har börjat tillämpa stränga regler för den bekämpningsmedelsanvändning som sker. Sådana regler är obligatorisk skyddsutrustning, dusch vid arbetsdagens slut och 24 till 48 timmars avspärrning av områden som har bekämpats.

Chiquita återvinner omkring 3 100 ton plastpåsar och plastband varje år de återanvänder också träpallar som bananlådor staplas på, detta sparar tiotusentals träd varje år. Favorita har startat en fond som ger stöd till 33 skolor nära deras odlingar, mer än 3 000 barn drar nytta av detta. Chiquita har donerat dussintals gymnastiksalar, skolor och sjukstugor till olika samhällen, de har också gett bort eller sålt hundratals hus till arbetare till väldigt låga priser. Båda företagen skyddar betydande områden av tropisk regnskog. Favorita gör detta vid sitt Río Palenque Science Center, och Chiquita i det 100 hektar stora naturreservatet Nogal i Costa Rica som de förvaltar tillsammans med den schweitziska butikskedjan Migros. I båda dessa naturvårdsprojekt ingår miljöutbildning för lantarbetare och deras familjer, vilket är ytterligare ett av målen med certifieringen.

En av de viktigaste aspekterna av Rainforest Alliances program för uthålligt jordbruk är att jordbruken kommer in i en process av ständig förbättring. Reglerna är tillräckligt handfasta för att företagen ska kunna vara konkurrenskraftiga på den internationella marknaden, samtidigt så kräver de en fortsatt förbättring av miljömässiga och sociala förhållanden. Chiquita är till exempel på gång att installera ett filtersystem i sina packlokaler som ska minska vattenförbrukningen med 80 procent. Samtidigt studerar företagets vetenskapsmän biologisk bekämpning som ska hjälpa dem att skära ner bekämpningsmedelsanvändningen.

Enligt Chris Wille, chef för Hållbart jordbruk inom Rainforest Alliance, bör tekniska framsteg och en gynnsammare marknad underlätta för en stabil utveckling mot ännu bättre förhållanden på de certifierade odlingarna.

"Bananföretagen, vilkas odlingar vi nu har certifierat, har påbörjat en positiv förändringsprocess som troligen aldrig tar slut. Under nästa årtionde vill Rainforest Alliance se en stadigt minskad användning av jordbrukskemikalier på certifierade odlingar, och en fortsatt förbättring av miljö och livskvalitet i bananproducerande samhällen," säger Wille.

Rainforest Alliance certifiering är öppen för alla bananproducenter som kan uppfylla SAN's regler. Tack vare inflytande från Chiquita och Favorita har antalet certifierade odlingar växt stadigt. Båda företagen köper mycket av sin frukt från små, självständiga odlare som uppmuntras att certifiera sig. Eftersom dessa mindre odlare ofta saknar nödvändig kunskap och resurser för att klara av certifieringskraven, har internationellt stöd spelat en avgörande roll genom att hjälpa dem att nå målet. International Finance Corporation, som är Världsbankens avdelning för den privata sektorn, gav ett bidrag om 50 000 US dollar till en utbildning för närmare 400 självständiga bananleverantörer kopplade till Favorita. I Centralamerika gav United States Agency for International Development (motsvarar Sida i Sverige) ett bidrag för att hjälpa självständiga bananleverantörer kopplade till Chiquita att bli certifierade. FN:s globala nätverk för utveckling, UNDP, stöder fortsatt utveckling av SAN programmet.

Trots det omfattande arbete och de investeringar som inledningsvis krävs för att en odling ska bli certifierad, har de stora bananföretagen insett att många av förändringarna betalar sig själva. Favorita uppskattar att de sparar ungefär 350 000 US dollar per år enbart genom minskad användning av jordbrukskemikalier. Och även om Chiquita har investerat 20 miljoner dollar i certifieringssystemet har produktionskostnaderna sjunkit med mer än 100 miljoner dollar.

Andra bra saker som Chiquita har uppnått i samband med sin Rainforest Alliance-certifiering är att bland annat att ogräsbekämpning minskat med mer än 50%, arbetarnas löner och förmåner ligger över lokalt genomsnitt och 80% av plastförpackningar och rep återanvänds.

När SAN motsatte sig Chiquitas vana att slänga dåliga bananer i dikena, bestämde de sig för att bygga en bananpuréfabrik, som nu genererar en betydande vinst. Viktigare är dock att de, genom att förbättra arbetstider, arbetsmiljö, löner och förmåner, har fått nöjdare och effektivare arbetare samtidigt som omsättningen av arbetskraft har minskat.

Eller som Rafael S. Wong, ordförande i Favorita, påpekar: "Certifierade odlingar är renare och säkrare och har högre produktion."

mojo said...

"Reglerna består bland annat av nolltolerans mot avskogning, regler för avfallshantering och återvinning, anständiga löner, arbetstider och arbetsförhållanden, minskad bekämpningsmedelsanvändning och strikta regler för handhavande och säkerhet i hanteringen av jordbrukskemikalier."

We like!

Thanks for the info, anonymous, hope you enjoy MOJO.

Love
Mo

Anonymous said...

Yeeez, sicket bananproffs!!! I am impressed!! MG

Anonymous said...

Anony,ous says :

:)

Thank you.

And Yes, I do enjoy MoJo.

Love, Zelda.